مراحل نصب سیستم نصب نمایان سرامیک (Visible) عبارت است از:

v      تهیه نقشه شاپ بر اساس وضعیت موجود ساختمان

v      اجرای زیرسازی فولادی (قوطی کشی فولادی).

v      پس از طراحی المان‌های نما، بر اساس طرح به دست آمده، براکت‌ها به وسیله بست‌های مکانیکی (پیچ یا پرچ) به دیوار پشتیبان یا زیرسازی فولادی متصل می‌شوند.

v      پس از آن پروفیل های‌ قائم بر روی براکت‌ها نصب می‌شوند.

v      در صورت لزوم در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست‌های مناسب به دیوار پشتیبان متصل می‌شود.

v      پس از برپا کردن پروفیل های‌ قائم، بست‌های اصلی به پروفیل ها متصل می‌شوند.

v      لاستیک های EPDM در فضای مابین شیار پروفیل های قائم جاگذاری می شوند.

v      در این مرحله فاصله ‌دهنده بر روی گیره‌ها متصل شده و به وسیله بست‌های گیره در محل خود قفل می‌شوند.

v      فاصله‌ دهنده‌های متصل به بست‌ها (کلیپس) وظیفه ایجاد فاصله ۴ تا ۸ میلی‌متری را دارند و پس از قرار گیری در محل خود به وسیله پیچ یا پرچ در جای خود ثابت می‌شوند.

نما به وسیله تکرار این فرآیند ساخته می‌شود.

 مناطق قابل اجرا:

نمای ساختمانهای مرتفع.

روش کاربرد:

ترسیم نقشه معماری پروژه نما به منظور کاربرد مناسب اسلب پرسلانی ( نقشه SHOP )

آماده سازی زیر ساخت عمودی آلومینیومی مناسب در فاصله تقریبی ۱۰سانتی متراز نما ، بر اساس پروژه معماری.

سرامیک ها را با استفاده از کلیپس های استیل ضدزنگ ، آویزان کنید، فاصله 4 تا 8 میلیمتری بین درز ها رعایت شود.

 

ایزولاسیون حرارتی :

برای ایزولاسیون حرارتی در صورت نیاز از XPS  یا پشم شیشه بین سطح ساختمان و اسلب پرسلانی استفاده کنید.

 

ابعاد سرامیک پرسلان برای سیستم Clips  :

۳۰×۶۰, ۶۰×۶۰, ۶۰×۱۲۰ cm

 

وزن کلی سیستم در این روش:

وزن سیستم:  ۴-۵ kg/m2

وزن سرامیک: ۲۰-۲۶٫۵ kg/m2

فعالیت ها

آخرین مقالات

تماس با ما

  09126199501

  09101400048  

          telegram2

به کانال تلگرام ما پپیوندید

       @milonehco

 

      

      @miloneh_co