سبکهای مبلمان و دکوراسیون داخلی

 

در طول پنج قرن هنر دکوراسیونداخلی و مبلمان هیچگاه ییا تغییر شکل ناگهانی نداشته است، هر سبک پیش درآمدی است برای سبک بعدی و ادامه آنچه که بطور کلی در سبک های دکوراسیون داخلی اروپایی به چشممی خورد و دقت آمیخته به وسواس کارگران در به وجود آوردن گوشه ها و ریزه کاریهایمختلف است. طراحان و کارگران مبل ساز در ضمن سعی داشته اند که زیبایی و هماهنگی رانیز به هم آمیزند.

 

واضح است که این گروه کثیر به وسیله عده زیادی مشتری هنردوست و ثروتمند کهتعدادشان در قرون گذشته اروپا زیاد بوده است، تشویق شده اند، به همین علت است کههنر دکوراسیون داخلی و مبلمان در اروپا این چنین شکفته شده است و کشورهای مختلفبویژه فرانسه از این نظر صاحب سبک شناخته شده اند.

برای شروع طبقه بندی سبک هایمبلمان و دکوراسیون داخلی اروپا باید قرون وسطی را به عنوان نخستین دوره انتخاب کردو به ترتیب پیش رفت.

 

قرون وسطی:

از قرون وسطی مبلمان زیادی در دست نیست، مبلهای هنری و وسایلزندگی ارزشمند گرانقیمت در قرون وسطی در انحصار اربابها بود و به همین علت تعدادآنها روی هم رفته چندان قابل توجه به نظر نمی رسد. اولین گروهی که سعی کرد مبل سازیوساختن وسایل خانه را به یک هنر ظریف تبدیل کنند، نجاران قرون وسطی بودند و اولینچوبی که به کار بردند، چوب درخت بلوط بود. ترکیب آهن و چوب هم از خصوصیات قرون وسطیاست، دستگیره های بزرگ آهنی، نبشی هایی که برای استحکام بیشتر به کار برده می شدندو قفلهای مختلف.

در اواخر قرن چهاردهم مبل سازی دیگر یک هنر به شمار می رود واز این به بعد تغییرات و تحولات چشمگیر و قابل توجه هستند. کنده کاریها روز به روزبیشتر می شود و ظرافتی که در طرحهای کنده کاری شده دیده می شود، بیش از پیش ارزشاین هنر را بالا می برد.

وسایلی که در این دوران بیش از هر وقت دیگر ساخته میشوند، به ترتیب عبارت است از بوفه، صندوقهای بزرگ، نیمکت، تخت خواب و صندلی ویژهارباب ها.

 

دوران رنسانس:

ایتالیا نخستین کشوری است که از قرن پانزدهم با اعجاز زیاد،یادگاریهای گذشته را باز می یابد و به سوی هنر قدیم رو می گرداند.

از این زمانتا نیمه اول قرن هجدهم دوران باستان روی هنر و بخصوص هنر دکوراسیون داخلی، معماریداخلی ومبلمان تأثیر می گذارد، قصرهای برج و بارودار جای خود را به خانه های بازتربا فضای روشن تر می دهد. زندگی آرام تر می گردد و تجمل پرستی آغاز می شود، چوب درخت بلوط جای خود را به چوب گردو می دهد که روشن تر و نرم تر است و خیلی راحت تر تغییرمی پذیرد.

یکی از هنرهای اختصاصی دوره رنسانس، جاسازی مرمر، فلزات گرانبها، عاجو استخوان درون چوب است. این هنر جدید به علاوه هنر کنده کاری جلا و شفافیت خاصی بهوسایل ساخته شده می دهد، چون در این دوره به هم آمیختن رنگها مد روز است.

 

نیمه اول قرن هفدهم «سبک لویی سیزدهم»

در این سبک هنرمندان ایتالیا بیش ازسایر هنرمندان سهم دارند، در این دوره وسایل خانه بیش از گذشته سنگین و ثابت میشدند، مبل ساز و طراحان دکوراسیون توجه زیادی به راحتی وسایل خانگی دارند، به همیندلیل مبل و صندلی تشک دار با روکش پارچه به وجود می آید و به طرح و نقش روی پارچهاهمیت بیشتری داده می شود و کنده کاری روی چوب ارزش خود را از دست می دهد، هنر ویژهسبک لویی سیزدهم هنر خراطی روی پایه ها و دسته های میز و صندلی است.

 

سبک لویی چهاردهم:

در میان تمام سبکهایی که به نام پادشاهی خوانده شده است،هیچ یک در حقیقت به اندازه سبک لویی چهاردهم به سلیقه و خواسته های شخصی پادشاهوابسته نبوده است، این پادشاه مقتدر و مستبد با داشتن روحیه تجمل پرستی و هنردوستیمجموعه اعجاب آوری از مبلمان و وسایل خانه را در قصرهای متعدد خود گردآوری کرده بودکه از نظر ظرافت، هماهنگی و طرح بی نظیر است.

یکی از خصوصیات مهم سبک لوییچهاردهم، فرم کج و عقب رفته پشتی صندلیها و مبلها است که راحتی بیشتری به آنها میدهد. رنگ کردن چوب مبلها به رنگ طلایی نیز در این دوره به اوج شکوفایی خود می رسد،بطوری که رنگ آمیزی چوب های کنده کاری شده نیز هنری ظریف و قابل توجه به شمار میرود.

در دوره لویی چهاردهم مبلمان جدیدی به نام کتابخانه یا قفسه های کتاب همبه وجود می آید که تا این دوره در هیچ یک از سبکها دیده نمی شود.

 

سبک رژنس:

این سبک به علت خستگی شدید هنرمندان از طرحهای پیچیده و کندهکاریهای ظریف، همچنین توجه پادشاه و درباریان به سبک های ساده تر و فانتزی تر بهوجود آمد. توسعه این سبک را در نیمه اول قرن هجدهم شاهدیم که اسکلت بندی ها تقریباًحفظ شده اند، ولی دیگر تجمل پرستی تا حد زیادی از بین رفته است و ساده گرایی درتمامی زمینه ها دیده می شود.

سبک لویی پانزدهم: از این دوره به بعد است کههنرمندان و طراحان مختلف اروپایی دوباره از زیر تسلط هنر دوران باستان شانه خالی میکنند و به ابداع سبکی به تقریب مستقل اقدام می کنند تا به ریزه کاریها.

در ایندوره مبلهای پشت بسته که پهلوهای آن به قسمت پشتی وصل است، ابداع می شود و یکبالشتک اضافی نیز به مبلها اضافه می گردد تا به این ترتیب راحتی آنها از هر جهتتضمین شود و در همین راستا هنر نقاشی روی چوب رونق می گیرد، برنزکاری نیز از ویژگیهای مهم سبک لویی پانزدهم است.

 

سبک لویی شانزدهم:

با شروع پادشاهی لویی شانزدهم بار دیگر سبک های مبلمانتغییرات محسوسی پیدا می کنند و یکی از زیباترین سبک های دوران گذشته اروپا و بویژهفرانسه را به وجود می آورد. شاید بیشتر زیبایی و ظرافت این سبک مدیون «ماریآنتوانت» ملکه فرانسه باشد.

از ویژگی های مهم سبک لویی شانزدهم سبک خراطیمارپیچ پایه های صندلی و مبل و میزها است. از طرف دیگر رنگ آمیزی چوب به رنگهایروشن سفید، مغز پسته ای و طوسی روشن هم از اختراعات این دوره است. برای مبل هایمجلل تر رنگ طلایی همچنان پابرجاست.

سعی هنرمندان در این دوره بیشتر این بودهکه مبلمان ها و تزئینات را تکمک جهش و یل کنند، ابداع ویترین با شیشه های بزرگمستطیل شکل از کارهای تازه این دوره می توان شمرد، به این ترتیب محفظه ویژه ای براینگهداری اشیای گرانبها در سالن های اشرافی به وجود آمد.

با شروع انقلابهای بزرگدر اروپا، هنر دکوراسیون و مبلمان تا حد زیادی از رونق می افتد، در این دوران سعی وکوشش مبل سازان و هنرمندان بر این است که تا حد امکان به سادگی رو کنند.

فعالیت ها

آخرین مقالات

تماس با ما

  09126199501

  09101400048  

          telegram2

به کانال تلگرام ما پپیوندید

       @milonehco

 

      

      @miloneh_co